Udgivet i

Bæredygtig dansk keramik

Hampen Keramik er bæredygtig dansk keramik

Begrebet ”bæredygtig” bliver hæftet på alt fra landbrug til betonbyggeri og det sniger sig også ind i boligindretningen og keramikken. En virksomhed skal helst kunne kalde sig bæredygtig og mange gør det, uden at forholde sig til begrebets udspring: FN’s definition af bæredygtig udvikling. Det vildleder forbrugerne og udvander begrebet. For hvad er bæredygtighed, hvordan ser bæredygtighed ud – og er keramik bæredygtigt?

Hvad er bæredygtighed

Bæredygtighed blev sat på dagsordenen af Brundtland kommissionens rapport om miljø og udvikling  ”Vores fælles fremtid” allerede i 1987 – ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Den lidt luftige definition er siden blevet udbygget med FN’s verdensmål, der definerer 17 mål for bæredygtig udvikling samt en række delmål. Målene handler ikke kun om at behandle natur og miljø på en måde, så kommende generationer kan bebo planeten. De omfatter også emner som fattigdom, sult, økonomi, fred og ligestilling. Under en samlet overskrift kan man sige, at bæredygtig udvikling er udvikling med respekt for både mennesker og miljø.

Hvordan ser bæredygtighed ud?

Bæredygtighed er ikke en stil eller et look, man kan læne sig op ad, klistre på en ting eller kopiere. En vase i keramik bliver ikke bæredygtig af at være rustik eller af, at ler er et naturligt råstof. Kopper, krus og skåle gør heller ikke. Før økologi blev mainstream, skulle der helst være jord på gulerødderne for at vise, at de var økologiske. En lignende tendens udspiller sig i forhold til at signalere bæredygtighed. Materialer som ubleget papir, hessian og jutegarn bliver sammen med rustik forarbejdning brugt som markører, der signalerer ”naturlig”. Desværre er “naturlig” ikke lig bæredygtig. Det er bare en indpakning, der skal lokke os til at forbruge i bæredygtighedens navn.

Naturromantisk pladder

Det ligner nogle gange greenwashing når virksomheder påstår at de, eller deres produkter, er bæredygtige – Uden at fortælle hvilke parametre det er målt på. Et typisk greb er påstanden om, at noget er bæredygtigt fordi det er naturligt, fremstillet efter traditionelle metoder eller med mindre kemi. Det er en sød ide -og noget romantisk pladder.

At et materiale er ”naturligt” eller ”organisk” betyder ikke, at brugen af det bidrager positivt til en bæredygtig udvikling. Råolie er et naturligt materiale, men det gør ikke brugen af råolie bæredygtig.

Mindre kemi? Hvis der er tale om mindre udledning af miljøskadelige stoffer, er det godt, men at noget er ”kemi” betyder ikke, at det er skadeligt eller farligt. Vand er kemi, så når jeg reducerer mit vandforbrug kan jeg også sige, at min keramik er lavet med mindre kemi.

Traditionsrige floskler

Traditionel produktion af en vare er ikke automatisk bæredygtig – heller ikke selvom produktionen foregår i et udviklingsland. Traditionel produktion af lertøj har for eksempel tidligere involveret brug af sundhedsskadelig bly i glasurerne. Udvinding af ler i dybe gruber har kostet sundhed og menneskeliv. Sikre og ordentlige arbejdsforhold er ikke en selvfølge. En traditionel produktion kan være bæredygtig på parametre, der handler om at afskaffe fattigdom og sikre anstændige jobs, men er det ikke kun fordi den er traditionel.

Målene for bæredygtig udvikling handler om fællesskabet, os alle sammen og ikke den enkelte person eller virksomhed. Det kan være økonomisk bæredygtigt for en virksomhed eller organisation at påstå, at de er bæredygtige, men gælder den bæredygtighed mon også for dig og mig og resten af verden?

Er keramik bæredygtig?

Mange danske keramikere laver bæredygtig keramik uden at ville det – eller vide det. Med FN’s verdensmål som udgangspunkt er der især ét mål, som keramikere med produktion i Danmark bidrager til. Mål nummer 12, ansvarligt forbrug og produktion.

Som keramiker er jeg uddannet og opdraget til at undgå spild i produktionen. At genbruge, genanvende og forbruge med omtanke. Når jeg drejer indgår der ofte genbrugsler i mine produkter. Så længe leret ikke er brændt, kan det bruges igen. Tørt ler blødes op og æltes sammen med nyt ler. Rester og leraffald bliver til nye kopper, skåle, krus og vaser. Det reducerer affaldsmængden og bidrager til en ansvarlig brug af naturens ressourcer. Bæredygtighed i produktionen og en reduceret miljøpåvirkning er faktorer i en bæredygtig udvikling, men der er flere elementer der spiller ind.

Genbrugsler æltes sammen med nyt ler og bruges til nye produkter.
Genbrugsler æltes sammen med nyt ler og bruges til nye produkter.

Utrendy keramik

Som selvstændig keramiker kan det at følge trends være fristende: Jeg kan se at kunder køber det her produkt fordi det er moderne, og jeg vil gerne sælge nogle varer. Skal jeg så lave noget der ligner, når nu der er omsætning i det?

Jeg vil gerne sælge keramik, men jeg er ret overbevist om, at trends kun fungerer på den korte bane. Hvis mine kopper, krus og skåle lignede dem alle andre laver, ville prisen blive en væsentlig konkurrenceparameter: For hvorfor skulle du købe et krus af mig, hvis du kunne få et, som var næsten er magen til, et andet sted?

Et andet og meget væsentligt problem er, at trend-produkter er kortlivede: Når trenden skifter, skiftes produkterne ud. Selvom jeg tænker bæredygtighed ind i mine produkter, falder det til jorden hvis du smider dem ud, fordi de ikke længere er moderne.

Bæredygtig mode

Modeindustrien lever af at være foran – også indenfor bæredygtighed. Hvor modebranchen i mange år har pushet overforbrug gennem hurtigt skiftende trends og kortlivede must-haves, har et nyt fokus sneget sig ind: Omtanke og bevidst forbrug. Det er et farvel til impulskøb og goddag til fravalg.

Når flygtigheden forlader fashion, flyttes fokus i stedet til oplevelsen af holdbarhed. Den samme tendens siver ned til boligtilbehør, møbler og keramik. Den danske kunst- og idéhistoriker Kristine Harper har sammenfattet det i begrebet og bogen ”Æstetisk bæredygtighed”.

Æstetisk bæredygtighed

“En hjørnesten i arbejdet med bæredygtigt design – og ikke mindst æstetisk bæredygtighed – er at få forbrugeren til at forstå vigtigheden af at købe færre, men bedre produkter, som holder længere i mere end én forstand – dvs. både i forhold til kvalitet og udtryk.”

Kirstine Harper opstiller i sin bog flere forskellige modeller og strategier, der kan bruges til at skabe æstetisk bæredygtige produkter. Det kan være at produktet giver en oplevelse af komfort, ved at rumme et element af genkendelighed eller tidløshed. Strategien kan også være at give en oplevelse af overraskelse når noget skiller sig ud og tager længere tid at aflæse.

Oplevelsen af produktet er med til at øge dets levetid. Når vi knytter positive følelser til en genstand, er vi mindre tilbøjelige til at skifte den ud. Genkendelighed og overraskelse er to af de elementer der kan gøre, at vi beholder et produkt længere – også selvom det er slidt.

Æstetisk bæredygtighed handler ikke bare om at se ud. Det handler om at skabe sanselige oplevelser og produkter, der let kan genanvendes uden at belaste miljøet, eller produkter af høj kvalitet, som har en lang holdbarhed.

Æstetisk bæredygtig keramik

Når først ler er brændt til keramik, har det en lang levetid. Det nedbrydes langsomt i naturen og selvom keramik kan genanvendes i produktionen af Rockwool, er det en ressourcekrævende proces. Derfor må strategien for bæredygtig keramik være at skabe produkter af høj kvalitet, der ikke bare kan holde længe, men også har kvaliteter der gør, at de vil blive brugt længe.

En tung kande, en kejtet hank. Ubehagelige overflader og brugsting, der ikke tåler opvaskemaskine. Keramik der er ubekvem at bruge ender hurtigt bagerst i skabet og bliver kasseret, før det er udtjent.  For at være bæredygtig må keramikken fungere hensigtsmæssigt. Det betyder mindre, om en vase kan gå i opvaskemaskinen eller en skulpturel form eller pyntegenstand har en overflade, der ikke er rar at have mellem hænderne. Men når det kommer til brugskunst i keramik er det væsentligt at det fungerer, både funktionelt, æstetisk og taktilt.

Æstetisk bæredygtig keramik er produkter, der er designet og udført til at være både holdbare og brugbare. Keramik med en høj æstetisk og håndværksmæssig kvalitet. Et tidløst eller overraskende design og en udførsel, der taler til flere sanser.

Can’t buy me love

Elsker du keramik og vil du handle bæredygtigt? Som forbruger er det mest bæredygtige du kan gøre, at bruge de kopper, krus, skåle og vaser, du allerede har. Du kan købe bæredygtigt produceret keramik, men du kan ikke købe dig bæredygtig.

Et produkts bæredygtighed hænger tæt sammen med hvordan og hvor længe det bliver brugt. Det er ikke nok at keramikken er produceret ansvarligt; dit forbrug skal også være det.  Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar og noget, vi skaber sammen. Din opgave er at forbruge med omtanke og købe god keramik. Min opgave er at skabe den ❤